جوک شارژگرفتن

مورد داشتیم زنه سر قیمت کارت شارژ چونه میزده… • • شیره داشت دنبال آهو میدوید آهو بهش گفت چرا اینقدر فکر شکمتی؟ یه ذره هم به عشق فکر کن! خبر دادن امروز شیره رو دیدن داشت کارت شارژ ایرانسل میخرید میبینین به شیر هم رحم نکردن اونم از راه درآوردن! • • تا حالا دقت کردین تا آدم شارژ نداره هی واسش اس میاد و هی ملت میس می ندازن ...

اس ام اس به سلامتی سری دوم

به سلامتی اونایی که دلشون مث ورقه شاگرد تنبلا پاک و سفیده ! . . سلامتى خودم که قلبم مثل قبرم فقط جاى ىه نفره … . . به سلامتی مبصر کلاس که کتک رو خودش خورد ولی نگفت کار کی بود ! . . سلامتی همه اونایی که تو همین خاک متولدشدن ، جنگیدن و جز همین خاک شدن ! . . به سلامتی مخاطب خاصی که ارزششو داره یه عمر ...

اندوه که از حد بگذرد…..

مجموعه عاشقانه انـבوه ڪــہ از حــב بــگــذرב جــایــش را مـے‌בهــد بــہ یــڪـ بــے‌‌اعتنــایــے مــزمــלּ دیــگــر مـهـّـم نـیــωـــت a بــوבלּ یــا نـبــوבלּ ... בوωـــت בاشـتــלּ یـــا نـداشتـלּ ... בیـگــر حـســے تـو را بـــہ احـســــاس ڪـرבלּ نمــے ڪـشــانــد ... בر آن لحظـــــہ فـقــط בر ســڪـــوت غــرق می شــوے . . به بعضیا باید بگی: این مشکل تو نیست که نمی فهمی مشکل از منه که توقع دارم بفهمی! • • به بعضیام باید گفت: تو آدم بی معرفتی نیستی چون ...

توکه میخندی… عاشقم…

مجموعه : عاشقانه . احساسی زانــــــو می زنــــــد بــــــرای ِ عشــ♥ــــق ...! مــــــن ادعــــــای ِ عشــــــق نکــــــردم ... بــــــا تــــــو صادقانــــــه گفتــــــم : آنچــــــه را کــــــه بــــــود ... هســــــت ... مــــــن ادعــــــا نکــــــردم ...! امــــــــــــا عاشقـــــ♥ـــــــم .......! . . . تــــ♥ــو کـﮧ مـﮯ خَــنـدﮮ گوشـﮧ هــآﮮ لبــتــ بـﮧ بـهـشتــ مـﮯ رسـآنـد مـَـرا و تـَرآنـــﮧ قـلبــتــ دُنـیــآ را بـﮧ لَبخــنـدﮮ آغِـشـتــﮧ مـﮯ کنــد کـﮧ یــک لَحـظـه بـﮧ دنـیــآ مـﮯ آیـد و بـراﮮ همیـشــﮧ خـآطــره اَش در ذِهــــטּِ جــآذبــﮧ مــآه ...

اگه داری ازدواج میکنی حتما بخون ….

مجموعه آموزنده 1-روابط موفق با یافتن یک فرد مناسب و شایسته آغاز نمی شوند، بلکه با مناسب و شایسته بودن خود فرد آغاز می شوند. اطرافیان شما آینه ای از خود شما هستند. اگر اطرافیان تان را نمی پسندید، بدانید که خود واقعی تان مطلوبتان نیست. اگر به دنبال همسری قدرتمند و بالغ هستید، باید خودتان فرد بالغ و مستقل و ...

چند روش برای بازگرداندن آرامش به همسرتان….

مجموعه : آموزنده 1..هنگامی که خشم خود را بر ملا می‌سازد به حرف هایش گوش کنید و بگذارید هر چه می‌خواهد به زبان بیاورد. 2.با ارائه رفتاری مشابه وضعیت او را همچون آینه منعکس کنید. به این معنی که اگر نشسته شما هم بنشینید .اگر او ایستاده شما هم بایستید. 3.پس از آن که او هم عقده‌اش را خالی کرد به او اجازه ...

حدومرز دوران نامزدی….

مجموعه آموزنده دوران نامزدی به طور رسمی از زمان عقد آغاز می شود و تا شروع زندگی زیر یک سقف ادامه دارد. یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که در این نامزدی رسمی وجود دارد، حد روابط دختر و پسر است. این که خانواده ها باید بر اساس عرف عمل کنند و مانع از روابط آزاد دختر و پسر به عنوان یک زوج شوند یا ...