و اگر یــــــــــک روز ناگهـــــــــــان ناباورانه ســــــــر برسی…

نقــــــاش میشوم من تمـــــام شــــــــعرهایم را در وصــــــــف نیامدنت ســـــــــــــروده ام ! و اگر یــــــــــک روز ناگهـــــــــــان ناباورانه ســــــــر برسی ... دســـــــــت خالی ,حیرت زده از شاعر بودن استعفا خواهم داد! نقــــــاش میشوم تا ابدیت نقش پرواز را بر میله های تمام قفس های دنیـــــــا خواهـــــــم کشید. ای کاش انسان ها همانقدر که از ارتفاع می ترسیدند کمی هم از پستی هراس داشتند

رفتنت در من شمعی روشن کرده…

رفتنت... پروانه نیستم اما سال‌هاست دور خودم می‌چرخم وُ می‌سوزم رفتنت در من شمعی روشن کرده است انگار! من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی! کاش بودی تا دلم تنها نبود!

لمس تن تو شهوت است!

در هم می پیچند و عاشق تر می شوند... خوش به حال باد گونه هایت را لمس می کند و هیچ کس از او نمی پرسد که با تو چه نسبتی دارد! کاش مرا باد می آفریدند تو را برگ درختی خلق می کردند؛ عشق بازی برگ و باد را دیده ای؟! در هم می پیچند و عاشق تر می شوند... لمس تن تو شهوت است و گناه حتی اگر ...

جملات خیلی زیبا و جالب درمورد به سلامتی

به سلامتیه تو به سلامتی هر کی‌ درد داره و هر چی‌ درد داره ! و بیشتر به سلامتیه اونایی که دردشون دوا نداره ، غم و غصشون شفا نداره ! به سلامتیه خونمون ایران ، که هیچ جا خونه خود آدم نمیشه … به سلامتی اونی که سیگار نمیکشه چون یه عمره داره از زندگی میکشه ! به سلامتیه مورچه ها که هرچی پیدا ...

متون خیلی زیبا درمورد اولین عشق

کاش می بودی! از حساب و کتاب بازار عشق هیچگاه سر در نیاوردم و هنوز نمی دانم چگونه مى شود هربار که تو بى دلیل ترکم می کنى من بدهکارت مى شوم آغوش گرمم باش بگذار فراموش کنم لحظه هایی را که در سرمای بی کسی لرزیدم در صدا کردن نام تو، یک کجایى پنهان است یک کاش مى بودى یک کاش باشى در زندگی هرکسی را که دوست بداری از او ...

دلنوشته های زیبا و دوستداشتنی درباره اولین دیدار

خیالت را از من نگیر سوگند به زیبائی چشم هایت و به ریزش همیشگی اشکهایم که من به خیال با تو بودن نیز قانعم خیالت را از من نگیر که خیالت مهربان ترین تصویر جهان است یاد بادا که دلم مشتاق دیدار تو بود روز و شب در طلب و هر لحظه بیدار تو بود دیدگانم را چه دانی که دگر سوئی نیست به فدایت که آن هم ...

در زندگی دردهایی هست که…

نمی شود به کسی اظهار کرد... در زندگی زخم هایی هست كه، مثل خوره روح آدم را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد، این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد چون عموما عادت دارند این درددهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشمرند و... اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید ...