نیازهای زنان

مردان هنرمند می دانند.. زنان به سه مرد نیاز دارند: مردی برای عشق ورزیدن ، مردی برای نیاز جنسی و... مردی برای آزردن اما مردان هنرمند می دانند که با عهده دار شدن هر سه نقش می توان زنان را از دو نفر دیگر بی نیاز کرد.  قلب یک زن تمام دارایی اوست

جملاتی زیبا درباره مرگ

اگر مرگ نبود... مرگ، همه هستی ها را به یک چشم نگریسته و سرنوشت آنها را یکسان میکند نه توانگر می شناسد و نه گدا.  مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند.  مرگ بهترین پناه دردها و غمها و رنج ها و بیدادگری های زندگانی است.  انسان چهره مرگ ...

جملاتی با مهنای ژرف و عمیق از بزرگان جهان

آهسته زندگی کنیم...  يک روز زندگي به روشن بيني ، بهتر از صد سال عمر در تاريکي است وجدان صدای خداوندی است اگر خاموش باشي تا ديگران به سخنت آرند ، بهتر که سخن گوئي و خاموشت کنند آدمي ساخته ي افكار خويش است ، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است کسانی که دیر قول می دهند ، خوش قول ترین مردم ...

پس خود را به عشق بسپار

نترس از این که عاشق شوی Don,t be afraid to love someone totally and completely love is the most fulfilling and beautiful feeling in the world Don,t be afraid that you will get hurt or that the other person won,t love you there is a risk in everything you do and the rewards are never so great as what love can bring So let yourself get involved completely and honestly and enjoy the possibility that ...

به هر طرف که مینگرم خدا را می بینم…

به پیرامون خود مینگرم I look around and I see: The blossoming trees I see pink sunsets I see children skipping and laughing And I see God I look around and I also see people discussing nuclear war And I wonder how we Could have made such destructive forces in such a beautiful world And I see God I look around and there are so many frightening things But then I see you And ...

از اینکه تنها بمانم لذت می بردم!!!

در گذشته می پنداشتم since Meeting you I know that love is the most important feeling One can have I used to think that love was only real in the movies and that I enjoyed being alone از لحظه دیدار تو دریافته ام که باارزشترین احساسی که انسان می تواند داشته باشد ((عشق است)) در گذشته میپنداشتم که عشق را تنها در فیلم های سینمایی میتوان یافت و به همین دلیل از اینکه تنها ...

شاید گاهی به نظر نرسد…

در همین زمان I Really Do Love You Even Though Sometimes It May Not Seem So Sometimes it may not seem that I love you Sometimes it may not seem that I even Like you It is these times I Said I Really Do Love You واقعا دوستت دارم گرچه شاید گاهی چنین به نظر نرسد گاه شاید به نظر رسد که عاشق تو نیستم گاه شاید به نظر رسد که حتی دوستت هم ندارم ولی درست در ...