اس ام اس عاشقانه دلتنگی

اس ام اس عاشقانه دلتنگی جدید زیبا می گویند یک دقیقه طول میکشد تا شخص خاصی را بیابی، یک ساعت طول میکشد تا او را ستایش کنی، یک روز طول میکشد تا دوستش بداری، اما یک عمر طول میکشد تا بتوانی فراموشش کنی… * * برای بعضی درد ها نه میتوان گریه کرد نه می توان فریاد زد, برای بعضی درد ها فقط می توان نگاه کرد ...

گاهی سکوت….

جملات عاشقانه احساسی و تنهایی گاهی سکوتت پر از فریاد است   فریادی که در گلو مانده و راهی برای آزادشدن می گردد.   گاهی چنان غمگینی... گاهی چنان دلگیری   گاهی چنان آزده خاطری...   گاهی ... گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .   اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!   وَ حآل هــَم کِه . . .   گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . ...

اسمم…

اسمم...   اسمم را سنگی نگه میدارد...   خودم را،گوری...   و یادم را...، نمیدانم ....؟!!!   بعضی وقتا میشه وسط بغضت بخندی   دلت بگیره ولی نه گریه کنی ، نه دلگیرش کنی   شاکی بشی ولی شکایت نکنی،گریه کنی،ولی نذاری گریه تو ببینه   خیلی چیزارو ببینی ولی ندیده اش بگیری،خیلی چیزهارو بشنوی ولی نشنیده اش بگیری   دلت  بشکنه و تو...فقط سکوت کنی...   چیزی نمی خواهم جز.....   یک اتاق تاریک   یک موسیقی بی کلام   و خوابی به آرامی یک خواب ...

به خودم می‌گویم…

به خودم می‌گویم...بغض کرده ام سر از زانو بر می‌دارم   به خودم می‌گویم...بلند شو و شاد باش     دوباره سر بر زانویم می‌گذارم...جواب خودم را هم نمی‌دهم... خدایا ... آسمانت چه مزه ایست ؟؟؟ من تا به حال فقط زمین خورده ام !!!         بغض کرده ام !!! این بـــــــــغضه لعنتی ، با هیچ چیز نــمی شکند !!! جــــــــز با صدای تـــــــــــــــــــــــــــــــــو ... صــــدایت را مــــــــــــــیخواهم !!! هـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــستی ...؟!!!     به خودم می‌گویم...بغض کرده ام

تمام دلتنگی هام…..

دست... دسـت بـه “صورتـم” نـزن    می تـرسم بیـفتـد نقـاب خنـدانـی کـه بـر چهـره دارم و بعــد  سیـل اشـک هـایـم “تـــــــــــو” را بـا خـود ببــرد    و بـاز من بمانم و تنهــــــایی ...   دلتنگــی هایــــَم را زیر بغـل زده اَم نشسته اَم    در انتظار ِ روز های ِ مبـاداسهم ِ من از تــو همـین دلتنگـی ها ییست    که بی دعوت می آینـد و خیال ِ رفتن نـدارند... دلم گرفته...   گاهی میگویم به جای این دل ...

وقتی دلتنگ باشی…

وقتی دلتنگ باشی... وقتی دلتنگ باشی،   تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند،   بازهم دل تو بارانیست. . .   خیس تر از  دریا. . .   خراب تر از موجها . . .   وقتی دلتنگ باشی... درد....   نمـــــیـدانــــی،    چه دردی دارد ! وقـــتـی ..    حــــالـم ..    در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!  درد....       مدت هاست...   مـَלּ کـِـْﮧ مـیدآنــَمْ ؛ اَز یآد خـوآهــَمْ رَفـتْ !!    پـیر مـےْ شــَوَمْـ ؛ وَ فــَرآمـوشْ مـےْ کـُنـَم خْـود ...

بوی تو…

سر به هوا.... سر به هوا نیستم اما   همیشه چشم به اسمان دارم   حال عجیب است دیدن همان اسمان که   شاید تــــ♥ــــو دقایقی پیش به ان نگاه کرده باشی... سر به هوا.... بوی تو... بـــ و ـهآیــ عــَجیبیــــ بهــ مَشآمـَمـ میرسـَدـ   بویـــِ بآرآنــ ،    بویـــِ تـَنـ ـهآییــــ ،   حــَتی گآهیـــ وقتـ ـهآ بویـــِ عِشـقــــ ،   تـَپــِشــِ قـَلبــَمـ ،   نـَفـَسـ ـهآیـــِ کـِشدآر ،   وَ دوبـــآرهـ بــَعدـ اَز مـُدَتـ ـهآ ،   مــَنـــ ، قـَـلـَمــ ، کـ ...