لحظه های پوچ…

•••لحظه های پوچ••• در هجوم لحظه های پوچ جدایی " سکوت " تنها یادگار لحظه های با تو بودن است      وقتی ثانیه ها رفتنت را تلنگر میزنند      بودنت به کوچه ی  فراموشی کوچ میکند    من میمانم و یادت...   •••لحظه های پوچ••• •••برای تو••• برایِ تو می نویسم   می روم و پشت خواهم کردبه تمامیِ تپشهایِ این دقایق   دل خواهم کَند   بی تو خواهم زیست   گوش خواهم سپرد،فریاد خواهم شد   مهربان نخواهم بود،دل نخواهم سپرد   آرامتر که شدم   بی تو خواهم مرد...   •••برای ...

ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻮﺩﻧﺖ

•••بلاتکلیف••• ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﻢ !   ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻮﺩﻧﺖ   ﺍﮔﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﭼﺮﺍ ﻧﯿﺴﺘﯽ . . .   ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﭼﺮﺍ ﻫﺴﺘﯽ . . .   ﻓﮑﺮﻡ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ •••بلاتکلیف••• •••تو که نباشی ••• تو که نباشی با چتر هم که قدم میزنم ،   گونه هایم خیس میشود .  •••تو که نباشی ••• میترسم ••• میترسم...کسی بوی ِ تنت را بگیرد غمه ِ دلت را بشنود و تو خو بگیری به مآندنش!!! چه احسآس ِخط خطی و مبهم یست! این عآشقآنه هآی حسود ...

حالم خوب است …

•••حالم خوب است ...••• حالم خوب است!   خوبِ خوب!   آنقدر خوب که گلویم امشب مهمانی بهراه انداخته!   بغضم بد هوسِ رقصیدن کرده است!    •••حالم خوب است ...•••  ••• جاده...•••    ••• ﯾکـــــــــــ "ﺑــــــــــﺮﻭ" ﺑــﺮ ﺯﺑــآﻧــﻢ ﺁﻣــــــــــــــﺪ   ••• ﺑــــــــــــﻪ ﺧــﺎﻃــــــــــﺮِ ﺗــــــ♥ــــــﻮ •••   ﻭ ﻫــــــــﺰﺍﺭﺍﻥ ﻫــــــــــﺰﺍﺭ "ﺑــــــــــــــﻤــــــــﺎﻥ" ﺩﺭ ﺩﻟـــــ♥ــــﻢ    ﻣـﺎنـــــد ••• !! ••• جاده...•••   دلــــم جاده ای می خواهد   که ببرد مـــرا   و برنگرداند هــرگز ••• جاده...•••

باران امسال…

باران امسال... باران امسال را من به عهده گرفته ام   آنقدر بغض در گلویم تلنبار شده و اشک درون چشمانم    در کمین نشسته که فکر کنمپر باران ترین پاییز روزگار را من رقم بزنم . . . ! باران امسال... درد...                             سکوت می کنم...                       ...

دلتنگ که باشی…

دلتنگ که باشی... دلتنگ که باشی    ساده ترین حرفها اشکت را در میاورد   یاد تو که جای خود دارد . دلتنگ که باشی... نگاه سردت...   دلم کوچک است   کوچکتر از باغچه پشت پنجره   ولی انقدر جا دارد   که برای دوستی که دوستش دارم   نیمکتی بگذارم برای همیشه نگاه سردت... دوستی... حرفی نیست... خودم سکوتت را معنی می کنم! کاش می فهمیدی، گــــــــــاهی....همین نگــــاه ســـــــــــــــــــردت... روی زمستان را هم كم می كنـــــــــد...! دوستی...

پشت این بـغض…

بـغض... پشت این بـغض ، بیدی لرزان نشسته ... کــــه خیـــال میکرد بـــا این بـــادهــــا نمیلرزد ... !!! بـغض... هق هق گریه هام... گاهی آنقدر از گریه پُری که دیگر گریه جوابت نمی دهد    آن زمان است که تمام لحظه هایت می شود بغض    نگاهت  نفس کشیدنت  سلامت  نشستنت  ایستادنت  رفتنت  آمدنت  بیداری و خوابیدنت،   حتی خندیدنت می شود بغض    بغضی که مدام بهانه می خواهد تلنگری    برای شکستن    برای هق هق هق هق گریه هام... منظرم...  هر روز زیر باران به انتظارت ...

حال دلم خوش نیست…

داستان شجاعت شجاعت مـے خواهد   وفادار احساسـے باشـے   کــ ِ میدانـے   شکست مـے دهد   روزے نفس ـهاے دلت را... داستان شجاعت داستان شب یلدا سهم من از شب یلدا شاید   قصه ای از غصه و انار سرخی که پر از دلتنگی ست   غم هایم بلند همانند شب یلداست . . .   داستان شب یلدا   مدت هاست...   مدت هاست … بی آن که باشی؛ با تو زندگی کرده ام! تلخ تر از این؟ مدت هاست... حال دلم خوش نیست... حـالــ دلـمــ ...