حال و هوای عاشقی

روز و شب را می شمارم در هوایت بی قرارم روز و شب سر ز پایت بر ندارم روز و شب روز و شب را همچو خود مجنون کنم روز و شب را کی گذارم روز و شب؟! جان و دل می خواستی از عاشقان جان و دل را می سپارم روز و شب تا نیابم آنچه در مغز منست یک زمانی سر نخارم ...

گنج قارون

کز اول بوده‌ام اکنون نبودم همیشه من چنین مجنون نبودم ز عقل و عافیت بیرون نبودم چو تو عاقل بدم من نیز روزی چنین دیوانه و مفتون نبودم مثال دلبران صیاد بودم مثال دل میان خون نبودم در این بودم که این چون است و آن چون چنین حیران آن بی‌چون نبودم تو باری عاقلی بنشین بیندیش کز اول بوده‌ام اکنون نبودم همی‌جستم فزونی بر همه ...

دیر آمدی پارمیدا و من…

منتظرت بوده ام.. پارمیـدا دیر آمدی و من کنار انتظار به خاک افتادم. باد از چهار سو می آید اما پاره های پیراهنِ من جز به سمت غربتِ تو نمی وزد. دیر آمدی پارمیدا و سر و صورتم چنان سفید شده است وشانه هایم چنان افتاده اند که انگار در تمام ترمینال های دنیا منتظرت بوده ام.. که انگار شانه هایم در تمام ایستگاه های جهان برایت گریسته اند. سه پاییز پیش تر که دست هایم هنوز نمی لرزید بر پوست چناری که روزی ...

بیقرار روی توام،بر من نظری بنما!

گر نکنی بر دل من رحمتی.. شد ز غمت خانه سودا دلم در طلبت رفت به هر جا دلم در طلب زهره رخ ماه رو می نگرد جانب بالا دلم فرش غمش گشتم و آخر ز بخت رفت بر این سقف مصفا دلم آه که امروز دلم را چه شد دوش چه گفته است کسی با دلم از طلب گوهر گویای عشق موج زند موج ...

پس بهتره خودت باشی دختر…

این زندگی مال توئه! یه دختر ﺍﮔﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺑﺬﺍﺭﻩ میگن ﺧﻮﺩﺵ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻧﯿﺴﺖ ! ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺷﺪﻩ ! ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﻔﻦ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺣﺘﻤﺎً Photoshop e ! یا حتمأ عمل کرده این قیافه خودش نیس ! ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﺩﺍﺭﻩ ! اگه فقط عکس صورتشو بذاره میگن هیکلش داغونه که کامل نذاشته ! اگه عکس ...

هم آغوشی تمام شده بود…

من ایمان دارم.. هم آغوشی تمام شده بود !! دختر به خانه ی رویاهایش می اندیشید و پسر به مکان بعدی دختر به مردانگی عشقش و پسر به فاحشگی معشوقش دختر به خدای ناظر و پسر به جسم حاضر هر دو یک حس داشتند اما دختر فاحشه شده بود و پسر منطقی !! کاش میفهمیدی اونی که برای به دست آوردن محبت تو حاضره تنش رو در اختیارت ...

اما مجنون بلند شد،رفت تا لیلی اش را بسازد…

لیلی می دانست که مجنون نیامدنی است اما...  خدا مشتی خاک را بر گرفت. می خواست لیلی را بسازد، از خود در آن دمید و لیلی پیش از آن که با خبر شود عاشق شد. سالیانی است که لیلی عشق می ورزد، لیلی باید عاشق باشد. زیرا خداوند در آن دمیده است و هرکه خدا در آن بدمد، عاشق می شود. لیلی ...