طرز رفتار ….

طرز رفتار هر کس نشانه شخصیت اوست... نه سفیدی بیانگر زیبایی است.. و نه سیاهی نشانه زشتی.. کفن سفید اما ترساننده است.. و کعبه سیاه اما محبوب ودوست داشتنى است.. شرافت انسان به اخلاقش است...

زندگی را …..

زندگی را باید از گرگ آموخت وبس گرگ با همنوعانش شکار میکند خو میگیردزندگی میکند ولی چنان به آنان بی اعتماد است که شب هنگام خواب با یک چشم باز میخوابد شاید گرگ معنی رفاقت را خوب درک کرده است.............

گاهی شاپرکی ….

گاهی شاپرکی را از تار  عنکبوت میگیری, خیلی آرام ... تا رهایش کنی: شاپرک میان دستانت له میشود... نیت  تو کجا و سرنوشت او کجا...

کسانی که …

کسانی که دیر تر از همه قول میدهند,, خوش قول ترین آدما هستن ......

آخرین حیرت….

آخرین حیرت زمانی ست که پی میبری دیکر چیزی  تو را به حیرت نمیدارد....

دلم قرص است…

دلم قرص است وقتی.... مسکنم تویی!

گاهی تکرار یک اشتباه…

گاهی تکرار یک اشتباه کوچیک خود بزرگترین اشتباه است صیادها جایی دام میگذارند که پرندگان قبلا از آنجا دانه بر می چیدند...