تنهام نزار که…..

تنهام نزار که..... سخـــــــــتــی  تــنهــایی  را  وقتـــــ ی فــــهمیـــدم کــ ــه  دیــدم  مترسکـــــ بـه  کــلاغ  میــ ــگویــد : هر  چــقدر دوستـــ ــ  داری  نوکــ  بزن فقـــط   " تنهــام "   نــذار!! تنهام نزار که..... خواب تو.... یك بار خواب دیدن تو...   به تمام عمر می‌ارزد پس نگو...   نگو که رویای دور از دسترس،  خوش نیست...   قبول ندارم گرچه به ظاهر جسم خسته است ولی دل دریایست...    تاب و توانش بیش از اینهاست  تاوان آن ...

قیمت عشق…

تنهایی... تنهایی :   از معدود لذت هاییست که نمی توان با دیگری قسمتش کرد . تنهایی... قیمت عشق... اینجا زمین است... قیمت یک عشق تا عشق دیگه ، فقط یه قهر ساده است ... قیمت عشق...  

داستان عاشقانه باختن…

داستان عاشقانه باختن... سخت است درک کردن      دخــــ ـــــتری که غــ ـــم هایـــــ ـش را      خودش میـــ ــداند و دلش ...     که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛     که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند      بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش ...     بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش ...     ... و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس      جز خودش نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت ...     که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد ...     از باخـــــــــ ــــــــتن ...     از یــــــ ...

آس دل…

آس دل... دنبال بهانه بودم تا از غم نبودت گریه کنم   حال بهانه فراهم شده و تو باز هم نیستی   دیگر میتوانم راحت اشک هایم را نثار قلب مهربانت کنم .....  آس دل... هی لعنتی من که آس دلمو واسه تو زدم زمین تو چرا منو بریدی ...........؟!  

دلم وقتی گرفته باشد…

دلم وقتی گرفته باشد... دلم که گرفته باشد    باصدای دستفروش دوره گرد هم گریه میکنم!   چه رسد به مرور خاطرات    باهم بودنمان... بگویم و بدانی یا نگویم و میدانی؟ دلم وقتی گرفته باشد...   فاصله دورت نمیکند، در خوبترین جای جهان جا داری، جایی که دست هیچکس به تو نمیرسد در قلبم... دلم وقتی گرفته باشد...

داستان عاشقانه باران…

داستان عاشقانه باران... دیوانه می کند مرا.....   صدای شرشر باران   با شیشه های خیس خورده از قطراتش.........   با شبی که پرشده از اشک هایم   و خفه کردن هق هق هایم با بالشتم   با مرور کردن خاطرات تلخ و شیرینم از تو   با شنیدن اهنگ های مورد علاقه ات   گیر کرده ام در میان شبی که با انتظار سر میشود   سرانجام در اغوش تنهایی...   شب نیز صبح می شود   کم کم همه ...

من تنهایم…

من تنهایم... شاید ارامتر میشدم فقط و فقط... اگر میفهمیدی، حرف هایم به همین راحتی که میخانی نوشته نشده اند!!! من تنهایم...