دلتنگی…

دلتنگی... دلــتــنــگـی    عـیـن آتـش زیـر خـاکـسـتـر اسـتـــ  گـاهـی فـکـر مـیـکـنـی  تـمـام شـده امــا یـکـــ دفـعـه هــمــه‌اتـــ را آتـش مـیـکشد ... دلتنگی...

چشیدن طعم باران

چشیدن طعم باران چشیدن طعم باران              و خیس شدن در آن                                   بـــــی تو                                    یعنی عمق بـاور تنهایی... چشیدن طعم باران   ....

حال ما آدمها…

حال ما آدمها... از یــه جایی بــه بعد   حال آدمها دیـگر خوبــــ نمی شود   فقط زنــده انــد... حال ما آدمها...

آدماها گاهی وقتا داغونن…

آدماها گاهی وقتا داغونن... گـــــاهی وقتهـــا آدمهــــا ،   از یکـــ جایی به بعــــــد ،از یکـــ روزی به بعـــــــد ،   از یکـــ  نفــــــــــر به بعـــــد ،   دیگــــــــر هیچ چیز برایشان معنی ندارد….   نه رنگـــ ها ،نه خیـابانهـــا ،نه فصلهــــــــا….   گاهـــــــی وقتهــــا آدمهـــا    فقط داغونن... آدماها گاهی وقتا داغونن...

کاش میشد…

کاش میشد... کاش می شد آدم گاهی به اندازه ی نیاز، بمیرد . . .   بعد بلند شود آهسته آهسته خاکهایش را بتکاند،   اگر دلش خواست، برگردد به زندگی...   دلش نخواست، بخوابد تا ابد...   کاش میشد گاهی آدم،   به اندازه ی نیاز،   بمیرد . . . کاش میشد...

بارون پاییزی..

بارون پاییزی.. کــــاشــ  میــشد اینجا بنویسم تا کجا  دلــم  تنهاستـــ ،   حتی زیــر ایــن بـــارونــــ  پایــیــزی... بارون پاییزی..

تنهایی یعنی…

تنهایی یعنی... تنهایی یعنی اونقدر دلت می گیره که به خدا هم میگی:   تو رو خدا‏!‏ تنهایی یعنی...