آغوش کسی در وسط تنهایی

خواستم... خواستم داد شوم... گرچه لبم دوخته است خـودم و جـدّم و جــدّ پـــدرم سوختـــه است خواستم جیغ شوم، گریه ی بی شرط شوم خواستـــم از همــه ی مرحلـه ها پرت شوم وسط گریه ی من رقص جنوبی کردیم کامپیوتر شدم و بازی ِ خوبی کردیم کسی از گوشی مشغول، به من می خندید آخـــر مرحله شد، غــــول به من می خندید! دل به تغییر، به تحقیر، به زندان ...

تنها دلیل رفتن

چمدان مسافر این روزها که آینه هم فکر ظاهر است هرکس که گفته است خدا نیست کافراست با دیدن قیافه این مردمان ِ خوب باید قبول کرد که گندم مقصّر است آن سایه ای که پشت سرت راه می رود گرگی مخوف در کت و شلوار عابر است کمتر در این زمانه بـــه دل اعتماد کن وقتی گرسنه مانده به هر کار حاضر است شاعر فقط برای خودش حرف ...

انتظار دل نکشیدی و رفتی

زل زدی به پوچی من! تو آمدی که بگویی: اگر... اگر می رفت... تو آمدی و کسی داشت سمت در می رفت! تو آمدی و چنان زل زدی به پوچی من که داشت حوصله ی انتظار سر می رفت!! تو آمدی و کسی گوشه ی غزل هی با ↓ ردیف و قافیه هایی عجیب ور می رفت تو آمدی، کلماتی که مرد ساخته بود شبیه صابون ...

آفتاب غزل ظاهر تو

و باز گریه نموده... غزل ... نگاه ... سکوت ... آفتاب ... پنجره ... تو ... نه! نثرنیست ، نه! درهم شکسته شاعرتو در آفتاب غزل بارها بخار شده و باز گریه نموده فقط به خاطر تو کسی نیامده هرگز برای بدرقه اش و آب ریخته پشت خودش مسافر تو ! نگاه کن که چه بی ریشه راه افتاده خلاف حرکت طوفان، گل مهاجر تو اگر چه ...

طنز زیبای پشه

از کجا فهمیدی؟ دختر : عزیزم چی کار داری می کنی ؟ پسر : پشه می کشم ! دختر : چند تا کشتی…. ؟ پسر : پنج تا ، دو تا نرو سه تا ماده.. دختر !!!!! : از کجا فهمیدی ؟…….. پسر : سه تا شون جلو آیینه نشسته بودن ، دوتا شون جلو مانیتور .. دختر : آی کیوت تو حلقم!!!

مادرم دوستت دارم

مادران  به ظاهر پدر الهی ! به‎ ‎مردان درخانه ات. به آن زن ذلیلان فرزانه ات . به آنانکه در بچه داری تکند. یلان عوض کردن پوشکند . به آنانکه باذوق وشوق تمام . به مادرزن خود بگویند : مامان . به آنانکه دامن رفو میکنند. زبعد رفویش اتومیکنند. به آن قرمه سبزی پزان قدر . به آن مادران به ظاهرپدر . الهی ! به آه ...

مراحل کامل زندگی پسرا خخ

آهای پسرا مراحل زندگی پسرها به 10 دوره تقسیم میشه، که شامل مراحل میباشد: شش سال اول زندگی: - گریه نکن - شیطونی نکن - دست تو دماغت نکن - تو شلوارت پی پی نکن - مامانت رو اذیت نکن - روی دیوار نقاشی نکن - انگشتت رو تو پریز برق نکن - شب ها تو جات جیش نکن - با اون پسر بی تربیته بازی نکن - اسباب بازی ها رو ...