نفرین بر هر چی که ناراحت کننده س

نفرین بر هر آنچه... نفرين برهر آنچه که روح آدمي را با جذبه و جادو به سوي خويش مي کشد و او را در اين ماتم کده با نيروهاي اغوا و فريب در بند مي کشد فراتر از همه نفرين بر انديشه هاي والا که جان خويشتن را با آن ها اسير مي سازد نفرين بر فريبندگي خيالات که باري اند بر دوش ...

نفس طغیان گر

حیف است... ای روح مسکین من که در کمند این جسم گناه آلود اسیر آمده ای و سپاهیان طغیان گر نفس ، تو را در بند کشیده اند چرا خویش را از درون می کاهی و در تنگدستی و حرمان به سر می بری و دیوارهای برون را به رنگ های نشاط انگیز و گرانبها آراسته ای ؟ حیف است چنان خراجی هنگفت بر چنین اجاره ای ...

کوری عاشق

معشوق من اگر برف سفيد است چرا سينه هاي معشوق من تيره است ؟ من گل رز ديده ام نقاب که از چهره بردارد سفيد و قرمز است اما چنين گلي بر گونه هاي معشوقم نديده ام عطرهايي هستند با رايحه دل پذير بيشتر از رايحه اي که معشوق من با خود دارد چشمان معشوقه ام بي شباهت به خورشيد است مرجان بسيار قرمز تر از لبان اوست من دوست ...

تصاویر عاشقانه زیبا و دوستداشتنی جدید

شیرین ترین عشق

  نمیدانی... ایـنـکـــه میـان دسـتـانَـت لـحـظـه ای‌ چـشـــم هــــایــــم را بـبـنــــدم… و دنـیــــا بـــه سکـوت صـــدای‌ نَـفَـس هــایَـت فــــرو رَوَد نمیــــدانــــــی‌ … چه هـیـجـــانــــی‌ ست … شیرین ترین عشق دنیا باش تا ببینی...

تباه شدن رویاها

    دلم را شکستی چشمانم غرق در اشکهایم شده …. دیگر گذشت... تو کار خودت را کردی ، دلم را شکستی و رفتی …. همه چیز گذشت و تمام شد... این رویاهای من با تو بود که تباه شد… دل شکستن هنر نیست!

طعم عشق

  بیا بیا تا طعم شیرین ترین عشق دنیا را بچشیم.        بیا تا بهترین لحظه ها را در عشقمان مهیا کنیم. بیا تا گرمی عشقمان را در قلبهایمان احساس کنیم. بیا تا عشقی یکدل و یکرنگ داشته باشیم. بیا تا غروب غم انگیز عاشقان را با نشان دادن معنی واقعی عشقمان به همگان زیبا کنیم. بیا تا فاصله عاشقان را با ثابت کردن معنای واقعی عشق ...