حال و هوای دل

خم ابروی تو من هوایی شده ام سر به هوا راه نرو اینهمه با طرب و ناز و ادا راه نرو باز طوفان شد و موهای تو وحشی شده اند دسط باد بلا،سرخ قبا راه نرو بین هر ذکر قنوتم خم ابروی تو است لعنتی حداقل وقت دعا راه نرو عشق یک شهری و هر کوچه هلاکیده ی توست لااقل دور و بر خانه ی ما راه نرو دیشب ...

دلتنگی اجباری

ای کاش... کاش  دلتنگی بیماری بود بستری می شدی درش می آوردند دورش می انداختند یا در شیشه های الکل نگه می داشتند تا به بیماری های دیگر بگویند این دلتنگی بزرگ را ما درآوردیم حیف که با دلتنگی هیچ کاری نمی شود کرد باید آن را کشید مثل حبس

عادت هر روز من

عادت خوب من؟!... من عادت کرده ام هر صبح قبل از باز شدن چشم هایم دوستت داشته باشم و برایم مهم نباشد که تو در کجای این شهر شلوغ به فراموش کردنم مشغول هستی...

عشق تنها

عشق یعنی عشق یعنی با یکی،یکجا،تماشایی شوی عاشقش باشی،برایش مرد رویایی شوی راه رویایی شدن اینست که شیدایی کنی بی شراب و باده ها درگیر شیدایی شوی عشق یعنی با دو دستت موی او را شانه کن عشق یعنی با رخش درگیر زیبایی شوی گر که آتش زد به تو با آن رخ زیبای خود باکی از آتش نداری و اهورایی شوی جاده اش گر سخت و ناهموار و ...

شکایت

گیسوی یار گله از چشم سیاه تو فراوان دارم در دلم حسرت آهوی بیابان دارم باد می آید و در گیسوس تو می پیچد گفته بودم:خبر از زلف پریشان دارم تو سلیمانی و من مثل نهنگی هستم که گرم آب دهی باز غم نان دارم عشق مثل خوره افتاده به جانم اما- من به دستان طبیبانه ات ایمان دارم نفس حوصله ام تنگ شد از دوری تو در دلم ابر ...

لبخند اجباری

آرامش خیال تو همین لبخند کمرنگت برای حال من خوب است نکو باشد بهار تو،هوای سال من خوب است زدی لبخند اجباری به لبها و نمی دانی که با لبخند با اجبار هم،احوال من خوب است همین لبخند کمرنگی که از تاثیر آن بر من به گونه چال می افتد،کنار خال من،خوب است کنارت بی قراری ها،همین از حد گذر کردن به روی شانه افتادن،شبیه شال من،خوب است اگرچه ...

بهانه

دلتنگی گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان میمانی...!! گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت میکنی... گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات... گاهی دلت نمیخواهد دیروز را بیاد بیاوری... انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که... گاهی فقط دلت میخواهد زانوهایت را تنگ در آغوش بگیری و گوشه ترین گوشه ای که میشناسی بنشینی و فقط نگاه کنی... گاهی چقدر دلت ...