خوش به حال اونی که دستای تو رو. . . .

ایــنجـــــا من،… کــــــسی را مینویسم و گه گاه خودم را که همه او شد و ماند و خواهد بود من عشق را خواهم نوشت… آری خواهم نوشت . . . آروم آروم به نبودنت عادت میکنم… چون هیچوقت داشتنت رو تجربه نکردم…. دیگه به داشتن چشمهای پر از حسرتم عادت کردم … سهم منم همینه تنهایی تنهایی تنهایی انقدر این بغض گلومو سنگین کرده که حتی… نمیتونم حرفامو اینجا بنویسم. دیگه بی هوا خندیدن رو یاد ...

کــمى دور شــُدن اَز ایــن جــنس آدم …. . . .

و اما بـــاز در پایان حـــرفهایم… یه چیــــز بــگم به دل نگـیر" ﻣــــﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕــــﺮﯼ ﻭﺍ ﻣﮕﺬﺍﺭ!!! ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿــــﻤﺎﻥ … "ﺗـــــــــﺎﺏ"ﻧـــﻤﯽ ﺁﻭﺭﯼ … راسـتــی!!! رویاهایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند اما همیشه شیرین اند… مثل رویای داشتن تـــــــو …:: برای من رویا است . . . . . ببین مرا چه گونه جادو کردی ؟ هنوز هم نمی توانم… آن گونه که بودم ، باشم هنوز هم نمی توانم روزهابعد از نبودنت انسان دیگری را… آنگونه که برای تو ...

آمده ام که بگویم دلم برای خنده های. . . .

خدا جونم…میدنی خیلی تنهام خودت که میدونی چقدر دوستت دارم، مگه نه؟ خدایــــــــــــــا… امروز را مهمان قلبم باش امروز پای سفره ی درد دلهای من باش رهایـــــــم نکـــــــن! خدایا بیش از همیشه دلتنگم … به اندازه ی تمام روزهای نبـــــــــــودنم … "دلتـنـگــــــم" خــــــــــــــــدایا …!خسته ام میفهمی من اینجـــــــــــــــــــــــا… دلـــــــــــــــم سخت معجــــــــــــــــــــزه می خواهد…!!! دلشکسته ام خدای من میشنوی!!! میدانم که حرفهایم بوی ناشکری میدهد" خــــــــــــدای من ! نه اونقدر پاکم که کمکــــم کنی و نه ...

دَرد نوشتـــه هایم را عاشقــــانه هایی کنـــــم. . .

قطــــه ی ِ عشـــــــق گُـــــــــــــــم شــده بــودم در سَـرابی که از احســــاس بـرای او ســـاخته بــودم غوطـــــــــــــــــه وَر بــودم آن قــــــدر که ســـــال ها گذشـــت فصـــل ها آمدنــد و رفتنـــد و لحظــــه ها سپــــــــــــــــری شـد بــی آن که لحظــــه ای یـــــــــــادی از خــــود کنم عمـــرم گذشـــت … با ثانیــــــــــــــــــه هایی مملــو از تنهـــــایی و دلتنگـــــی و یادگــــــــــــارش چروکــــــــــــ هایی بـَـر پیشـــانی و زخـــــــــم هایی بَـر دل ...

وقـتی از چـشمِ کـسی بیُــفتی . . ..

گاهـے وقتها نوشتنت نمے آیـــב.. قــבـم زבن را هم دوست نــבارے… از حرف زבن با בیگران حالت به هم میخورב.. خسته نیستے… اما انگـــآر تا בلت بخواهــב غمـــ دارے… بعضے وقتها ولقعا دلتنگتم قـــבرے ارامش ذهنے و خیــال رآحــتـــــ آرزویتــ استـــ . . . . . بعضـــی از نگــــاه ها صــــدای قشنگـــــی دارنــــد . بعضـــی ها را هـــر چقـــدر هم کــــه بخواهـی تمام نمی شوند … سکـــــوتشان خالــــی می کنــــــد دل آدم را …… و ...

تنها بدون مــــــــــن ؟! دیدی که صبح شد .. . .

مـــــــــی*دانی،می دونی چیه؟ دنیا پُر است از آدمهایی که گــــــــــم شده*اند اما در یک اشتباهــــــــ تاریخـــــــی، گمان می*کنند که گم کرده*اند، معشوقــــــــــی را که همیشـــــــه چهارچشمــــــــــی می پائیدند، مبــــــادا یک مو از سر عاشقانه*های خیال آینده*شان کم شود… تنهاییـــــــــــــ عار نیست… پشت صحنـــــــــــه*ای است از عاشقانــــــه*های نابلوغی که، در حد حرف باقی مانده*اند، مبادا کسب و کار شاعـــــــر از سکه بیافتد مبادا دنیا رُوی پاشنه شعــــــــــرهایی بچرخد که به تیـــــــــراژِ چند ...

.این روزهایم به تظاهر می گذرد…. . . .

تنهایی بـב است،داغون شدم اما بـבتر از آלּ اینست که بخواهی تنهاییت را با آבم های مجازی پر کنی، آבم هایی که بوב و نبوבشاלּ به روشـלּ یا خاموش بوבלּ یک چراغ بستگی בارב… . . . . . ببین مرگ مرا در خویش که مرگ من تماشایست مرادر اوج می خواهی تماشا کن تماشا دروغ این بودم از دیروز مرا امروز حاشا کن دراین دنیا که حتی ابر نمی گرید به حال ...