توهم تا خانه ی همسایه می باری. . ..

ببار باران کمی آرام….که پاییز هم صدایم شد که دلتنگی و تنهایی رفیق با وفایم شد ببار باران بزن بر شیشه قلبم….بکوب این شیشه را بشکن که درد کمتری دارد اگر با دست تو باشد ببار باران که تا اوج نخفتن ها مدام باریدم از یادش ببار باران درخت و برگ خوابیدن اقاقی….یاس وحشی….کوچه ها روزهاست خشکیدن ببار باران جماعت عشق را کشتن کلاغا بوته ی سبز وفا را بی صدا خوردن ولی باران ...

و اما بـــاز در پایان حـــرفهایم. . .

من را ببین! نگاهم را بخوان… می دانم! به دلم افتاده… من را ، از هر طرف که بخوانی ام! نامم بن بستیس، بر دیواری بلند من ، سالهاست دل بسته ام به طنابی، که هروز لباس عشق، نم چشمانش خیس میکند! و بر حیات خانه ی ، حیاط زندگی اش پهن می کند! به فال نیک گیرم… برایـم، به دروغ پایت را میکشی وسط ، تمام بازی های کودکانه… معـرکه میگیری و چه کودکـانه، هربار بیشتــر بـاور میکنـم ، لباسهای ...

وحشت کردم از هیاهوی رنگها. . . .

میگن :روز محشر با هر کس که دوستش داشتید محشور میشید یعنی من با تو …؟؟؟ چه محشری شود محشر من …!!! من با تو محشور میشوم وعده هایمان که یادت هست ؟ زیرسایه بزرگ درخت سیب هستم هستی هست… مـــــــن تـــــــــو خــــــدا… … مـــــــن تـــــــــو خــــــدا… … . . . . . .گفتند عینک سیاهت را بردار دنیا پر از زیبایی هاست !!! عینک را برداشتم … وحشت کردم از هیاهوی رنگها عینکم را بدهید می خواهم ...

دفتر عشـــق که بسته شـد . . . .

بَعضی دوستیآ شوخی شوخی میآن وَ جآگیر میشَن توی ِ دِلت ! تَبدیل به یه عِشق ِ عَمیق میشَن … تَه نِشین میشَن توی ِ قَلبِت … وَلی یه روز خِیلی رآحَت تو سکُوت میرَن ! اونجآ بآوَرش سَخته ، اونجآ بآوَرش سَخته اونوَقته که بآیَد بَلَد بآشی چِطور بآ یه خآطره کِنآر بیآی ! . . . . دفتر عشـــق که بسته شـد دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم خونـم حـلال ولـی ...

دلتنـــــگ کسی کـــــه .. .

گاهـ ـی حجـ ـم ِ دلــــتنـگی هایـ ـم آن قــَ ـــ ـدر زیـاد میشود که دنیــــا با تمام ِ وسعتش برایـَم تنگ میشود … … دلتنــگـم… دلتنـــــگ کسی کـــــه گردش روزگــــارش به من که رسیــــد از حرکـت ایستـاد… دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید… دلتنگ ِ خود َم… خودی که مدتهــــ ــــ ــاست گم کـر د ه ام … گذشت دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم حالا ...

قـول میدهم تا ابـد در کنارت باشم. . .

دوسـت دارم بارها مـزه ی لـبانت را بچـشم ! طـعم تلخی دارد ! اما هـمین که با شـیرینی لبانم حـل میشود دلنشین است . . . چـشمانت را دوست دارم چـشمانی که به رنـگ عـمق شـب است و این شـب چـقدر مـرا آرام میکند ! صـدای مـردانه ات دلم را میلرزاند گوش هایم همیشه به انتظار شنیدن حرف هایت می نشیند . . . دسـتان بزرگ و قوی ...

ﺯﺧــــــﻢ ﻫــﺎیت را ﭘﻨﻬــــان ﮐــﻦ. . . .

خدایا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک… عجیب اینست که تو به این بزرگی، من به این کوچکی را هیچگاه فراموش نمی کنی، اما من به این کوچکی، تو به این بزرگی را گاهی فراموش می کنم…! . . . . . . اینجــــا ، عشــــق قنـــــدیـــــل می بنـــــدَد ، بــــا ایـــن واژه هــــای یَـــــخ زَده ! نگفتـــــه بــــودی ، دَمـــــای ، نبـــــودَنتـــــ زیــــر ِ صفــــر ...