Tag Archives: قشنگترین جملات عاشقانه

زود دل می بندم،دیر فراموش می کنم…!

مجموعه : عاشقانه زود دل می بندم،دیر فراموش می کنم زود می شکنم،دیر جوش می خورم ساده ام! می سوزم به پای سادگبم صبورم،صبر می کنم اما اگر بروم،برای همیشه رفته ام... . . . . . بــراے اینــ ـ کـه... هنـ ـ ـوز بــ ـه تــ ـ ـو فکـر مے‌کنـم هنـ ـ ـوز نگـ ـ ـرانـتـ مےشـوم هنـ ـ ـوز دلتنگـت مےشـوم و هنـ ـ ـوز ♥دوسـتـتـ ـ ـ♥ دارم از خــ ـ ودم متـــنـفّـ ...

نگاهی میکنی و انگار عاشق ندیدی…!!

مجموعه : عاشقانه شایــــــــــد نفسمــــ... . . . دلیڵ زنـــــــده بودنم بــــاشه   امـــــــا...   بے شک تـــــو تنـــــها دلیــــل همیــــــن   نفســـــے  . . . . . . . دوبــــــــاره پاییـــــــز استـــــــ... و گلوی آسمــــــــــانــــ.... از بغـــض لبریز   مـــنـــ... و میزی کـــ خالــــی مانده از تـــــــــو   و گلـــــ... هــــای پژمـــــرده ســــر میـــــــز.... . . . . . . نگاهی میکنی و انگار عاشق ندیدی   یا شاید  دیدی و رسواترین عاشق ندیدی   یا که ما مجنونیم   اما...   خونه خرابی هم عالمی داره   یا عشقت مونده دست از سر ما برنمیداره   خداییش فرقی هم انگار نداره   یا که ...

وقتی با مشتهایش قلبم را میشکست!

مجموعه : عاشقانه و دلتنگی وقتی با مشتهایش قلبم را میشکست!!!!!!! تمام فکرم این بود که مبادا دستهایش زخمی شود... . . . . . . از آش نخورده روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس... آب یخ را هم فوت میکنم... . . . . . دلشکسته ام مانند سربازی که... اونقدر به نامزدش نامه نوشت که... نامزدش عاشق پستچی شد.. . . . . . . . درد داره منو"شما" صدا میکنی... من که تا دیروز عزیز دلت بودم... . . . . . ارزش"دل"قدیه مورچه اس... هردو خواسته یاناخواسته زیر پا ...

با تو از عشق میگفتم از پشیمانی….!

مجموعه : عاشقانه و دلتنگی من منتظرت شدم ولی در نزدی بر زخم دلم گل معطر نزدی گفتی که اگر شود می آیم اما مرد این دل و آخرش به او سر نزدی . . . . . . نمیدانم چرا بیمارم امشب سکوتی خفته در گفتارم امشب غم اشک دلم آهسته میگفت پریشان از فراق یارم امشب . . . . . . اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی وفای بی مروت غمم دادی و غمخوارم نکردی سروکارت به فردای ...

دلـــ دادمـــ و تــو رد امــانــتـــ کــردیـــ

مجموعه : عاشقانه و احساسی بــا عــشــقـــ بــهــ مــنــ خــیــانــتـــ کــردیـــ دلـــ دادمـــ و تــو رد امــانــتـــ کــردیـــ رفــتــیـــ و چــهـــ آســودهــ ز مــنـــ دلـــ کــنــدیـــ هــر دو قــلــمــتـــ خــورد اگــر بــرگــردیــــ ! . . . . . داشــتــنــتــ شــدهــ بــرایــ مــنــ یــهــ آرزو ، دلــمــ مــیــگــهــ بــازمــ بــگــو بــازمــ از او هــرچــیــ خــوبــیــ از تــو دارمــ بــهــشــ مــیــگــمــ بــازمــ مــیــگــهــ : بــازمــ بــگــو بــازمــ بــگــو . . . . . . . مــهــربــانــ تــریــنــ قــلــبــهــا مــتــعــلــقــ بــهــ کــســانــیــ ...

گاهی نباید ناز کشید..!!

مجموعه : عاشقانه و احساسی ﮔﺁﮬﻰ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻧــﺁﺯ ﻛـﺷـﻳﺩ, ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ, ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ اِﻧـﺗـﻅﺁﺭ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ, ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺩَﺭﺩ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ, ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻓـَـﺭﻳـﺁﺩ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ, ﺗـَـﻧﮬﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ . . . . . خــوب ِ مــن ، همین جا درون شعرهایم بمان تا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدمها مرا با خود نبرد به سرزمین هایِ دورِ احساس ؛ من اینجا هر روز با تـو عاشقی می کنم بی انتها شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دستهایمان تا ...

حال ادم خراب پرسیدن ندارد…!!!

مجموعه : عاشقانه و احساسی و دلتنگی حال ادم خراب.... پرسیدن ندارد.... فقط... دستانش گرفتن دارد. . . . . به تاوان دلم که شکست... دل ها میشکنم... گناهش پای دلی که دلم را شکست... . . . . دست هایت را.... دور گردنم حلقه کن.... این دوس داشتنی ترین شال گردن شب های سردم هست.. . . . . . میخوای بری برو... کسی جلوتو نگرفته....فقط.. . جواب یه سوالمو بده بعدش برو واسه همیشه... اون روزای اول...اره همون روزای اولی که دوس بودیم... گوشیت دس کی بود...؟؟... لطفا ...